Algemene voorwaarden:

Persoonlijke gegevens

Voor aanvang van een eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen (anamnese) met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. Dit is van belang om te kunnen bepalen of er contra indicaties zijn, of dat een behandeling aangepast moet worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit verstrekt aan derden.

Contra-indicaties

In de eerste drie maanden van een zwangerschap mag u niet gemasseerd worden. Ook bij koorts en infectieziekten mag geen massagebehandeling gegeven worden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik besluiten u niet te behandelen en u doorverwijzen naar een arts. Behandeling is mogelijk indien uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dient u met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist, dient u voor aanvang van de massage aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

Betaling

De betaling dient contant te geschieden, via bank is in overleg mogelijk. Er is geen mogelijkheid om te pinnen.

Tarieven

Alle in deze site genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld / overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Ga naar de tarieven pagina voor de tarieven. Mijn behandelingen worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Annulering

In geval van annulering graag 24 uur van te voren, op de dag zelf zal de helft de prijs van de massage worden gerekend.

Disclaimer

De masseur is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. De masseur is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichtingen dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. De masseur behoudt zich het recht cliënten te weigeren.